Zasiłek rodzinny (Familienzulage) w Szwajcarii.

Dodatki rodzinne mają na celu częściową rekompensatę kosztów poniesionych przez rodziców na dzieci. Obejmują one dodatki na dziecko i edukację, ...

Czytaj więcej...